Rochelle

Een korte geschiedenis


De geschiedenis van het Noritake porselein is zeer nauw verbonden met de geschiedenis van de handel tussen de Verenigde Staten en Japan. In 1852 zond President Fillmore zijn bevelhebber Matthew Calbraith Perry op missie naar Japan om een handelsovereenkomst met de Sjogoen regering voor te stellen. Op 8 juli 1853 bereikten de zeven zwarte zeilschepen van bevelhebber Perry de baai van Edo (Tokio). Na een onderhandelingsperiode van 8 dagen, nam hij afscheid met de belofte dat hij in de lente zou terugkeren en in 1854 werd uiteindelijk een akkoord bereikt. 

In 1859 bewezen de Sjogoen een wederdienst en zij stuurden een handelsdelegatie naar de Verenigde Staten. Onder de afgevaardigden bevond zich Baron Ichizaemon Morimura. Deze jonge, ruimdenkende diplomaat besefte al gauw dat de Japanse keramische objecten die sinds de tijd van Marco Polo gretig verzameld werden in Europa, ook geliefd zouden zijn bij het Amerikaanse publiek. Omwille van de politieke opschudding in Japan (de val van het Sjogoenaat en het herstel van de Maiji dynastie) diende Morimura te wachten tot in 1876 om deze theorie in de praktijk om te zetten. Datzelfde jaar richtte hij een handelsfirma op met kantoren te Tokio en een detail- en groothandelskantoor in New York. 

De nieuwe firma, Morimura Brothers, ging op zoek naar porselein, geschenken en andere decoratieve voorwerpen in de fabrieken rond Nagoya, het centrum van de keramiek productie van Japan, om deze  vervolgens te exporteren naar een zeer enthousiast publiek in Amerika. 

In 1904 besloot Morimura echter om het ontwerp en de kwaliteit van zijn exportgoederen zelf te gaan controleren door zijn eigen fabriek te bouwen. Hiervoor koos hij een terrein in het kleine dorpje Noritake, net buiten Nagoya. Maar het zou nog zes jaar duren vooraleer een fabricageproces kon worden geperfectioneerd dat zou voldoen aan Morimura’s eisen en normen. In 1910 werd het eerste porselein van de nieuwe firma, Nippon Toki Kaisha, van Japan naar de Verenigde Staten geëxporteerd. Sindsdien zijn de Verenigde Staten dan ook het voornaamste afzetgebied van het Noritake porselein. 

Vanaf het moment dat het eerste bord de fabriek verliet en in de meer dan acht daaropvolgende decennia vindt men het Noritake porselein op de tafel van miljoenen Amerikanen en tevreden consumenten waar ook ter wereld. Vandaag wordt het Noritake porselein en het Noritake kristal geproduceerd in verschillende, over heel de wereld verspreide, fabrieken en worden de artikelen van daaruit geëxporteerd naar meer dan 100 landen. De populariteit van het Noritake porselein en de identificatie met het dorpje dat nu deel uitmaakt van het stadscentrum van Nagoya werden zo groot dat de firma dan ook in 1981 haar naam officieel veranderde in “Noritake Company”.  

 

 

Zie onze collecties
Vind onze verkooppunten
Contacteer ons

created by dr770